Om Ädelstenar och kristaller

 

STENAR OCH KRISTALLER

Som vi alla vet så har allt energi och vibrationer och så även stenar och kristaller. Alla stenar och kristaller har olika vibrationer och avger en viss energi. Då vi använder oss av dessa så kan vi alltså balansera, rena och heala allt. Vi påverkas inte bara av stenen eller kristallernas energier utan även färgen i stenen.

Om vi går länge med en inre obalans så sätter den sig ganska hårt i vårt chakra som i sin tur sänder ut detta i vår energikropp dvs auran. Om man inte får den balanserad då heller så sitter den kvar och påverkar även de inre organen i kroppen, som i sin tur påverkar vårt humör, sinnesstämmning och alla andra organ.

Chakran

 

När du ska köpa en sten eller kristall följ din intuition och välj den sten som du tycker känns mest rätt, den som drar dina ögon till sig. Troligtvis är det denna kristallens energier du behöver mest. Storleken har ingen betydelse! En liten sten kan innehålla mycket energier och en stor sten mindre. Man kan mycket väl köpa stenar till andra. När du väljer stenen, tänk på personen i fråga och följ din intuition. Bli inte förvånad om du normalt väljer andra typer av stenar än den du valt att ge bort. Genom att tänka på den vän man vill ge bort stenen till ser man till de energier vännen behöver, inte sina egna. Turkosen är ett exempel på en sten som hellre ska ges bort än köpas.

Kristallerna kan också kopplas samman med de olika chakran. Kroppen behöver energi från regnbågens alla färger. Stenarnas olika färger kan associeras till ett eller flera av chakran. Genom att använda sig av ett chakras färg kan man påskynda helandet i det område, och de organ som associeras därtill.

Läs mer om Stenar och Kristaller:
http://rositasahlin.webs.com/stenarkristaller.htm
eller kontakta Englas Friskvård för en personlig Reading.