Chakran

Chakrabild
Kronchakra    Kontakt med universum, andlighet
Pannchakra:  Tredje ögat, kunskap, visdom, intelligens, normalt begåvad
Halschakra:    Kommunikation. Att tala, göra sig hörd men även att lyssna och förstå.
Hjärtchakra:   Att ta emot och ge kärlek. Att kunna uttrycka kärlek, medlidande
Solar Plexus:  Självförtroende. Egot. Självkänsla. Jaget
NavelchakraSexualitet och relationer. Känslor
Rotchakra:      Grundläggande behov, att känna att man har rätt att vara här…

 

Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar. Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner. I Fjärran Östern har man använt sig av läran i över fyratusen år. I mer än tvåtusen år gamla skrifter på sanskrit från Tibet talas det om chakran.

Man kan likna våra kroppar vid stora energimottagare. Vi tar in energi från allt levande som finns runt omkring oss som till exempel från djur och växter men även månen och stjärnorna är energigivare. De sju chakrana är placerade i det eteriska energifältet, fast deras energi är inte eterisk. Chakranas energi sträcker sig genom våra eteriska, astrala, mentala och vårt andliga energifält. Chakrana är energivirvlar som kanaliserar energi till och från kroppen och de reglerar även den här energin. Chakrana utgör också en del av vår aura, dvs. ett energifält runt kroppen som även det är osynligt för de allra flesta. I och med att chakrana ger uttryck för energi rör de sig i olika vibrations-hastigheter eller frekvenser som är olika från chakra till chakra.

Varje chakra har ett visst antal fält eller enligt den österländska traditionen lotusblad. Den mänskliga kroppen har hundratals energicentra, både större och mindre, men det är de sju största som man refererar till som chakran. Ett chakra är en ackumulation av energi från olika medvetandenivåer. Varje chakra innehåller två motriktade krafter – en utgående och en inåtgående. Genom den utåtgående kraften ger chakrat ut energi till omgivningen och genom den inåtgående kraften tar chakrat in energier. Chakrat har hos var och en av oss format sig till ett speciellt mönster beroende på vad vi har upplevt. Det är det här mönstret som gör oss till de vi är, som gör att vi alla är olika och reagerar olika i olika situationer.

Energier är kraft som antingen är igång eller för tillfället är passiv. Den potentiella energin i en enda atom är enorm, och varje människa i den fysiska världen är skapad av atomer. Energi kan inte förstöras, den kan endast bli en annan form av energi. Vi människor består alltså av olika energifält, som vi kan kontrollera t.ex. i healing, eller som vi kan förstärka t.ex. i meditation. Vi människor har alltså energi inom oss och de finns t.ex. i de sju större centra som kallas Chakran. Dessa energicentra kan inte ses, utan tillhör själen. Dessa chakran anses ha specifika färger och när vi utvecklar vår andlighet och vår medialitet så öppnar vi chakrana mer och mer. Många har berättat om att det snurrat i chakrana eller pirrat i kroppen och troligtvis är det energiflödet som blir allt starkare i chakrana.

 

Läs mer om chakran:http://rositasahlin.webs.com/chakran.htm
http://www.vipstar.nu/aura.lasso